Urettferdig

Det er ikke like lett med organisasjonsarbeid hele tiden. Det er fraksjoner, delte meninger, maktkamp og agendaer. Og i noen tilfeller forsøker sittende styrer å strupe demokratiet i organisasjonen:

I dag har styret i Rosenborg Ballklub lagt fram sin årsmelding for 2015, som inneholder alt av dokumenter til årsmøtet,…

Posted by Kenneth T. Kjelsnes on 18. februar 2016

Bevisste forsøk på å begrense medlemmenes makt, altså. Men så har du også organisasjoner hvor møter bare blir ustrukturerte, delvis på grunn av dårlig planlegging, og delvis på grunn av en medlemsmasse som ikke nødvendigvis vet når det er nødvendig å ta ordet og når en bør regne en sak som ferdig diskutert.

Gårsdagens årsmøte i Kjernen var preget av begge deler. Styret kan kritiseres for at den vedtektsfestede agendaen ikke ble fulgt og for at økonomitall ikke lå klare før samme dag. Det ble gitt en akseptabel forklaring på hvorfor budsjett og regnskap ble forsinket, men det hadde vært mulig å sende ut tallene så snart de forelå eller trykke opp papirkopier for utdeling. Det var også merkelig å bli lovet redegjørelse om turer og arrangement i innledningen uten at dette ble presentert i løpet av møtet.

Når det er sagt: Det ble mye kjeft på styret i går. Noe av kritikken var på sin plass, mens noe var i overkant. Dette igjen preget av en medlemsmasse som kunne brukt et helt møte på å diskutere om medlemsbladet skal ha én, ingen eller fire trykte utgaver i løpet av året eller validiteten til hjernedøde overgangsrykter fra Twitter.

Det er en tillitsvalgts lott å få kjeft for det han gjør feil og taushet for det han gjør bra, men det kan være belastende og lite inspirerende. Mye av det gode arbeidet Kjernen-styret har gjort, druknet i går i relevante kritikk av enkeltpunkter ved styrets arbeid og av årsmøtets gjennomføring (men det er ikke i nærheten av det verste årsmøtet i Kjernens historiet, slik noen antydet). Vi føler derfor at det er viktig å presisere at Kjernen under det siste styret har tatt store utviklingssteg. For første gang omtrent siden nittitallet legges det frem et regnskap med overskudd. Og vi snakker et sekssifret overskudd her. Kjernen har gått fra å være best på tribunen i Norge til å være suverent best både hjemme og borte. Kjernen har bygget relasjoner med spillerne og klubben som er enda sterkere enn det vi har hatt før og vi tror spillerne når de sier at vi vant gullet sammen med dem. Det er ikke bare tomt prat, men helt oppriktig ment.

Det forrige styret skal selvfølgelig ikke ha all æren for alt dette, men de har en del av den og bør berømmes for det. Uten våre tillitsvalgte ville vi ikke vært i stand til å gjøre jobben fra tribunen. Og da blir det urettferdig når årsmøtet bare fokuserer på det kritikkverdige.

Leder og talsmann, Espen Viken, fikk også kritikk. Rettmessig kritikk, vil vi påstå, men kanskje i overkant unyansert. Det er ikke lett å stå i stormen når media roper på blod og det er slett ikke lett å uttale seg på en organisasjon en ikke nødvendigvis kjenner pulsen på. Viken har noen års fartstid som Kjernen-medlem, men han har ikke akkurat stått på innsiden av det sentrale miljøet .

Det er også viktig å huske at Viknes litt “rundere-i-kanten”-stil, har bidratt til medlemsvekst og styrking av vår posisjon i opinionen. Vi hører positive signaler om Kjernen både fra mannen i gata og Veteranlauget. At det blir litt vel rundt etter vår smak, skal vi dog ikke legge skjul på. Det er ikke nødvendigvis Veteranlauget eller Arnfinn-Jens (45) fra Snillfjord vi skal nå. Likevel, det er vanskelige vurderinger en må foreta seg i en slik rolle, så vi vil oppfordre til å vise litt forståelse.

Vi avslutter med en takk til det forrige styret for jobben de har gjort og en lykkeønskning til det nye styret. Vi regner med at de tar med seg noe av kritikken for å utvikle organisasjonen videre, men håper de også tar med seg skryt og positive tilbakemeldinger. Så ses vi på Øvre Øst til seriestart!

Heia Rosenborg!

Post navigation