Valg i Trondheim

Fotball og politikk er noe som etter vår mening ikke bør blandes. Men siden det nå er valg, bestemte vi oss for å ta kontakt med samtlige partier som stiller liste i Trondheim for å høre med dem om noen korte Rosenborgrelaterte spørsmål.

 

 

Vi hadde egentlig ikke forventet så mange svar på runden vår, siden vi tenkte de kanskje hadde nok å holde med på frem mot valgkampen. Men etter å ha fått inn en god del svar, må vi si det er skuffende å se at høyresiden nærmest er fraværende.

Vi sendte ut spørsmålene på torsdag, med frist til i går mandag. Under kommer svarene i sin helhet. (Ps: For Senterpartiet svarte Klæbu SP)

Først spørsmålene vi sendte ut:
1.Hvilket parti snakker vi med nå?

2.Finnes det folk på deres valgliste (topp 10) som har sesongkort på Lerkendal? Evt. hvor mange?

3.Er dere for eller i mot alkoholservering på tribunene?

4.4-3-3 eller 4-4-2?

5.På hvilken måte blir det bedre å være Rosenborgsupporter om man stemmer på ditt parti? (maks 10 tekstlinjer)

Her er svarene vi fikk inn:

1 – Piratpartiet
2 – 1 person blant våre top-10 på listen hadde tidligere, men ser nå alt på TV.
3 – FOR
4 – 4-3-3
5 – Frihet og kreativitet gir resultater, ikke tvang og kontroll. Dette gjelder både RBK og samfunnet ellers.

1 – Vi er Rødt, det røde partiet. Vi må for all del ikke forveksles med ret røde laget som rykka ned fra Eliteserien i fjor. Vi har ingenting med dem å gjøre, (kanskje sett bort i fra 67.-kandidaten på kommunevalglista; hun er født i Bergen).

2 – Ja, jøss. Førstekanditaten har to sesongkort, noe som henger sammen med at han er kumulert. Dessuten har lederen i Rød Ungdom sesongkort, det skulle da også bare mangle.

3 – Rødt er mot alkoholservering på tribunen. Fotball skal være for hele familien. Moderat grunnpromille, høye tilrop og velvalgte ukvemsord må imidlertid være lov.

4 – 4-3-3! Best by test. Dette systemet og Nils Arne Eggens godfotteori vil være en av grunnpillarene i et sosialistisk samfunn, der alle på laget har forskjellige kvaliteter og utfyller hverandre, og der alle får gjøre det de er best til så lenge det gavner laget.

5 – Vi vil bygge bybane fra Lerkendal gjennom sentrum til Strindheim (i første omgang), slik at det blir lettere å komme seg til og fra kamp, og det på en miljøvennlig måte. Vi er mot søndagsåpne butikker, slik at folk skal få slippe å jobbe på kampdager. Vi vil styrke grunnbemanninga i helsesektoren, slik at de som jobber der ikke skal trenge å jobbe så mange kampdager. Vi vil styrke studiefinansieringa, slik at studentene får råd til sesongkort, og får oppleve Norges beste fotballag i levende live. Videre vil vi jobbe utrettelig for et samfunn der sosialismens og fotballens kjerneverdier (sic!) står i sentrum; alle jobber for fellesskapet; alle får del i belønninga. Vi vil også påpeke at vi har såpass hårete standpunkter, at vi burde være et naturlig valg for alle som har – eller er glade i noen som har – hårvekst i ansiktet.

1 – Senterpartiet. Vi er et parti i sentrum av Norsk politikk, mao politikkens svar på Ole Selnes sin rolle i Rosenborg

2 – Jeg representerer Klæbu senterparti, og jeg er nok den eneste på vår liste som har sesongkort på Rosenborg sine hjemmekamper.

3 – Vi mener nok at vi har det bra som vi har det når vi er på Lerkendal, så vi er nok imot alkoholservering.

4 – 4-3-3. Det er i fotball som i politikken offensivt, med et klart mål om å lykkes med sin plan om resultat. Med en effektiv bruk av tid, slik at de som venter på handlingen ” ikke kjeder seg”. Samtidig skal våre handlinger (vedtak) være utført på en slik måte at våre innbyggere føler seg trygge, vi liker ikke baklengsmål i politikken heller. Dette prøver vi i Senterpartiet å leve opp til.

5 – Her vil jeg svare med Senterpartiets verdigrunnlag:Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Partiets menneskesyn har utspring i det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med dette. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordna andre verdier.

Til slutt vil jeg si at stundene jeg har på Lerkendal, for å se på Rosenborg, gir meg gode og avstressende stunder som jeg har behov for, for å klare utfordringene som ordfører i Klæbu. Og jeg må også tilføye at 2015 sesongen har bare vært fantastisk og at cupfinalehelgen er satt inn i kalenderen.
Heia Rosenborg;)

1 – Arbeiderpartiet

2 – Vi har ikke full oversikt, men kan i hvert fall melde at ordføreren har sesongkort og er på alle hjemmekampene.

3 – Vi er for dagens ordning med skjenking fram til en halvtime før kampstart

4 – Definitivt 4-3-3. Historien taler for seg sjøl.

5 – Arbeiderpartiet klarer neppe å produsere de fremtidige lokale talentene sjøl, men vi skal legge til rette for at enda flere lokale spillere kan slå gjennom ved å bygge flere kunstgressbaner i Trondheim. Mange som er på Lerkendal bruker også mye av kulturtilbudet ellers i Trondheim. Det er viktig for Arbeiderpartiet at kommunen støtter festivalene i byen. De fleste Rosenborgsupporterne har gått på skole i Trondheim. Mange av oss har, eller kommer til å ha, barn som går i Trondheimsskolen. Arbeiderpartiet vil at de skal få en best mulig undervisning, og vil derfor ansette flere lærere. Når vi blir eldre, kommer mange av oss til å bo i omsorgsboliger eller på sykehjem. Arbeiderpartiet vil gjøre eldreomsorgen bedre ved å styrke grunnbemanningen.

1 – SV (sosialistisk Venstreparti)

2 – Ja, 1. Men vi der mange på kamp selv uten sesongkort!

3 – Ikke inne på tribunen. SV mener dagens serveringsordning på Lerkendal er god.

4 – 4-3-3! Uten snudd V og sånt tull, selvsagt.

5 – For det første: Trondheim vokser. Vi får altså stadig flere Rosenborg-supportere. SV går inn for en bybane fordi dette er en effektiv og framtidsrettet løsning for at flere skal reise med kollektivtrafikk, ikke minst fra de store ny utbyggingsområdene. Ett av
disse områdene er Sluppen/Tempe, som betyr at vår bybane vil gå rett forbi Lerkendal. Og med så enkel og effektiv transport finnes det ingen unnskyldninger for ikke å komme seg på Lerkendal.

For det andre: Samhandling, kollektivt angrepsspill og godfot er sosialisme på fotballbanen.

Og sist, men ikke minst: Stemmer du på SV stemmer du også på vår 3.
kandidat Kenneth, som er tidligere talsperson i Kjernen.

1 – Partiet De Kristne Trondheim, (PDK)

2 – Er usikker på det,da vi ikke har hatt tid til å undersøke det.

3 – Idrettsarenaer gir gode muligheter for å videreutvikle rusfrie soner, og inkludering av flere sosiale grupper og lag av samfunnet. I så måte kan idretten virke samlende på kulturen, derfor er vi imot alkoholservering på tribunene.

4 – En av idrettens uheldige sider er doping. PDK vil støtte
arbeidet for en dopingsfri idrett, som også inkluderer supportere,og støtteapparatet rundt,
Ved å stemme på PDK Trondheim, er dere med på dette viktige arbeidet for fremtiden.
GODT Valg!!

1 – Hei! Dere snakker med Norges Kommunistiske Parti, og derfra igjen: Geir Skavern, ordførerkandidaten og listetoppen for kommunistene i Trondheim.

2 – Tror faktisk ikke det. Har ærligtalt ikke sjekket akkurat den bakgrunnsinfoen hos de øvrige tillitsvalgte. Beklager det. Og, for muligens å komme enda mer på kant med dere, så er jeg (Den tidligere nevnte ordførerkandidaten) en av de selsomme menneskene som mener at fotball er best på TV, fortrinnsvis på bar, og aller helst på Mellomveien; Dog, aller, aller best er fotball når en spiller det selv; Noe som jeg dessverre altfor sjelden gjør.

3 – VIPene og sponsorene får kjøpt seg alkohol, det serveres inne. Det bør også til for at en lignede tilbys supporterne, men at dette heller ikke skal kunne nytes ute på tribunene. Det er vel noe Rosenborg må søke kommunen om å få dispens til, og det pleier vel som regel å gå i orden når det er penger inne i bildet? Deretter må det så klart settes opp nok salgsboder, slik at en ikke må vente til etter neste scoring med å få kjøpt seg noe i pausen.

4 – Definitivt 4-3-3. Det er attraktiv angrepsfotball! Fotball bør spilles offensivt, og den nederlandske totalfotball-tanken er naturlig å hige etter. Det er ingen skam å løpe som gal tilbake i forsvar.

5 – Jeg tenker at det viktigste er at Rosenborg er en klubb for trøndere og av trøndere. Det har mye med identiteten og merkevaren å gjøre (Det gjelder for så vidt også for lag som Alta, Gjøvik-Lyn, Vålerengen, etc.) Vi i NKP er opptatt av breddeidretten; At alle skal ha mulighet og tilgang til fysisk aktivitet. Det er viktig at det bygges idrettsanlegg for barn og unge i kommunen. Det skal ikke være slik at bare de med penger skal ha anledning til å utfolde seg; Særlig ungdom må gis like og gode muligheter til å utvikle sine evner innen både kunst og idrett. Det sosialistiske samfunn vil ha ressurser til å bygge og drive idrettsarenaer, kulturskoler og andre fritidsaktiviteter. Kostnadene rundt fotball er lavere enn andre idretter (særlig individuelle idretter), men det begynner å koste å spille fotball også. Etter utstyr må en regne sammen medlemskontingenter, aktivitetsavgifter, cup-deltagelser, vintertrening, etc.; Det blir fort dyrt for en familie. Bekjemp egenandelene! Linje ti slutt!

(Samtidig fjerner politikernes byfortetningspolitikk stadig flere av mulighetene for å spille løkkefotball. Vi trenger et annet perspektiv å tenke byutvikling på! Det er pengemakta som dominerer utviklingen i Trondheim. Den får det som den vil. Norges Kommunistiske Parti mener det er tett nok med boliger og næringsbygg i sentrum. Vi trenger ikke veiter og smug, men lys, grøntområder og lekeplasser (Løkker!) Om fortetting er bra, så er det ikke for mennesker, men for bank- og finansmiljøer!)


1. FrP.
2. Ingen, men flere blant topp-10 er på omtrent alle hjemmekamper.
3. Vi er for, så lenge det gjøres under forutsetning om at det finnes alkoholfrie partier på tribunene.
4. Definitivt 4-3-3.
5. Vi ønsker å satse stort på barne- og ungdomsaktiviteten, og særlig innen idrett. Trondheim kommune er den kommunen blant storbyene i Norge som bruker minst penger pr. innbygger på idrettsbygg. Det er ikke en statistikk det er mye å skryte av. Hvis vi får rustet opp, og bygget nye idrettsanlegg, flerbrukshaller, ballbinger etc. kan Rosenborgsupportere se frem til enda flere lokale spillere på RBK i årene fremover. Det ønsker FrP å prioritere!

Det var alle svarene vi fikk, og vi takker de partiene som tok seg tid til å svare oss. Late Barter registrerer med glede at det er bred tverrpolitisk enighet om at 4-3-3 er veien å gå.

Til alle våre lesere: Bruk stemmeretten din og GODT VALG!

Del artikkel