Author: Late Barter

«Something is rotten in the state of Denmark»

Det er ikke hver dag vi ser det som nødvendig å sitere Shakespeare, men av ulike årsaker falt det seg naturlig. Vi skal la Danmark være Danmark i denne omgang, men noe er råttent i klubben vår. Etter vår oppfatning…

Urettferdig

Det er ikke like lett med organisasjonsarbeid hele tiden. Det er fraksjoner, delte meninger, maktkamp og agendaer. Og i noen tilfeller forsøker sittende styrer å strupe demokratiet i organisasjonen: I dag har styret i Rosenborg Ballklub lagt fram sin årsmelding…